Polityka prywatności

Wprowadzenie

Firma Tempo-Team Group B.V. jest przekonana, że sfera osobista życia jej pracowników tymczasowych, kandydatów i pracowników jak również jej partnerów handlowych i odwiedzających stronę internetową, jest kluczowa. Dane personalne są więc przetwarzane i zabezpieczane z jak największą starannością i zgodnie z holenderską ustawą o ochronie danych osobowych [Wet Bescherming Persoonsgegevens - WBP].

Firma Tempo-Team Group B.V. posiada siedzibę w Diemen, przy ulicy Diemermere 25, kod pocztowy 1112 TC i wspólnie z innymi spółkami należącymi do grupy, działającymi pod tą samą nazwą (dalej nazywanymi: Tempo-Team) odpowiada za przetwarzanie danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych firma Tempo-Team zgłosiła przetwarzanie danych osobowych do Rady Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Hadze. Zgłoszenie to jest upublicznione i można je obejrzeć na stronie internetowej www.cbpweb.nl.

Informacje techniczne

Ogólnie biorąc naszą stronę można odwiedzać bez podawania nam danych osobowych, jednak tak jak wiele innych stron internetowych nasza strona gromadzi automatycznie niektóre nieidentyfikowalne informacje dotyczące jej użytkowników, np. Protokół Internetowy, adres IP Państwa komputera. Poza tym adres IP Państwa operatora internetowego, datę i godzinę wejścia na stronę, adres internetowy strony, z której zostali Państwo bezpośrednio przekierowani na naszą stronę linkiem, system oprogramowania, jakiego Państwo używają, części strony, które Państwo odwiedzają i odwiedzili oraz informacje, które Państwo przeglądali jak również materiały, które Państwo wysyłają lub ściągają ze strony. Te informacje techniczne wykorzystywane są przez zarządcę systemu do zarządzania stroną i w celu jej ulepszania. Dane te wolno przekazywać innym i można je przechowywać na stałe w celu użycia ich w przyszłości.

Pliki Cookies

Tempo-Team korzysta z plików cookies i statystyk strony. Robimy to by sprawdzić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony. Informacje te pomagają nam ulepszyć stronę. Cookies (ciasteczka) to pliki, które zostają zapamiętane w Państwa urządzeniu. Przy następnej wizycie na naszej stronie pliki te mogą zostać rozpoznane. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookies.

Przetwarzanie danych personalnych

Jeśli zdecydują się Państwo na dobrowolne udostępnienie nam informacji, będziemy ich używać zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Dane personalne pracownika 

w tym: kandydaci, pracownicy tymczasowi, osoby ubiegające się o posadę i stały personel)  
W chwili wpisania swoich danych na naszej stronie lub zarejestrowania się w jednej z naszych siedzib Państwa dane personalne zostaną utrwalone w celu realizacji naszych usług z zakresu HR, m.in. pośrednictwo w pracy, oddelegowywanie do pracy, usługi z zakresu Managed Services, obsługa kadr, rekrutacja i selekcja, administracja płac i zarządzanie personelem. Państwa dane personalne zostaną przetworzone (1) aby móc zaoferować Państwu pracę lub udzielić informacji na temat naszych usług i innej działalności, (2) aby móc ocenić Państwa kwalifikacje i dyspozycyjność w związku z pośredniczeniem w pracy stałej lub tymczasowej lub w zleceniu, (3) aby móc nawiązać i utrzymać z Państwem współpracę w pośredniczeniu dla pracowników czy personelu, (4) aby móc ustalić zlecenie u zleceniodawcy a następnie w porozumieniu z nim dotrzymywać poczynionych ustaleń (5) aby wspierać Państwa rozwój osobisty, poprzez m.in. kursy i szkolenia, (6) dla celów zarządu, m.in. informacje dla managementu, na potrzeby przeprowadzania wewnętrznych kontroli i wspierania bezpieczeństwa zakładu, przeprowadzania audytów i kontroli finansowych oraz (7) aby przestrzegać ustawodawstwa i przepisów.  
Przetwarzamy m.in. następujące dane personalne: imię, nazwisko i adres zamieszkania, adres mailowy i inne dane kontaktowe, wiek, stan cywilny, płeć, zdjęcie do paszportu, obywatelstwo, numer BSN, dowód tożsamości, pozwolenie na pracę, Zaświadczenie o niekaralności, życiorys (cv), informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, referencje i zaświadczenia, dane dotyczące kursów i szkoleń czy testów, w których uczestniczyli Państwo z własnej lub z naszej inicjatywy, dane dotyczące dyspozycyjności i urlopu. Tempo-Team rejestruje szczególne dane personalne jedynie wtedy, gdy jest to konieczne by spełnić wymogi ustawowe, po uzyskaniu na to zgody albo jeśli jest to dozwolone w inny sposób zgodnie z prawem. Pod pojęciem szczególnych danych personalnych rozumiemy dane dotyczące rasy, wyznania, przekonań, poglądów politycznych, zdrowia, preferencji seksualnych, członkostwa w związku zawodowym, danych personalnych dotyczących spraw karnych, naruszeń prawa czy uciążliwego zachowania.  
Tempo-Team może przekazać Państwa dane innym jednostkom Tempo-Team, ich zleceniodawcom, podwykonawcom (np. firmom przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi w ich imieniu, dostawcom, instytucjom rządowym i innym partnerom handlowym a także we wszystkich innych przypadkach, w których firma może zostać do tego zobowiązana, na przykład przez nakaz sądowy albo wyrok sądu. Państwa dane personalne mogą zostać przekazane poza granice Holandii. Firma Tempo-Team zastosowała konieczne środki by zapewnić odpowiednią ochronę dla wszystkich danych personalnych. 

Dane personalne partnerów handlowych

(zleceniodawcy, dostawcy, sprzedawcy i wszelkie inne instytucje, dla których gromadzimy dane personalne pracowników zakładu) 
Tempo-Team przetwarza dane personalne osób pracujących w przedsiębiorstwach, z którymi utrzymujemy kontakty handlowe (1) w celu składania ofert lub udostępniania informacji dotyczących naszych usług i innej działalności a także (2) w celu podtrzymywania kontaktów handlowych i realizacji umów zlecenia.  
Przetwarzamy m.in. następujące dane personalne: nazwiska, dane kontaktowe i stanowiska osób kontaktowych. Dane personalne otrzymane od kontrahentów firma Tempo-Team może w razie potrzeby przekazać dla realizacji celów kontrahenta. Dane te mogą zostać przekazane innym jednostkom Tempo-Team, osobom ubiegającym się o posadę czy kandydatom, partnerom handlowym, podwykonawcom (np. firmom przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi w ich imieniu, a także we wszystkich innych przypadkach, w których firma może zostać do tego zobowiązana, na przykład przez wyrok sądu. Dane personalne mogą zostać przekazane poza granice Holandii. Firma Tempo-Team zastosowała konieczne środki by zapewnić odpowiednią ochronę dla wszystkich danych personalnych.

Środki bezpieczeństwa

Tempo-Team robi wszystko, by optymalnie zabezpieczać Państwa dane personalne przed bezprawnym użyciem. Stosujemy tu zabezpieczenia fizyczne, administracyjne i technologiczne. Na przykład: tylko autoryzowane osoby mają dostęp do danych. Jeśli i o ile dane będą udostępniane innym firmom, firma Tempo-Team ustaliła z nimi, że również będą one optymalnie zabezpieczać dane personalne.

Wgląd w dane lub ich zmiana

Dla pracowników i zleceniodawców: za pośrednictwem Państwa konta (T-Point) mają Państwo wgląd w dużą cześć swoich zarejestrowanych danych personalnych. Mogą Państwo samodzielnie zmieniać niektóre dane w dowolnym momencie, na przykład dopasowywać swój życiorys albo dane konta. Jeśli życzą sobie Państwo mieć wgląd we wszystkie dane personalne lub chcą zmienić albo usunąć dane, których nie można samodzielnie zmieniać, mogą się Państwo skontaktować ze swoją osobą kontaktową w Tempo-Team.  
Dla innych kontrahentów: mają Państwo prawo do wglądu i wprowadzania zmian w Państwa zarejestrowanych danych personalnych. W tym celu można się skontaktować z Państwa osobą kontaktową w Tempo-Team.

Pytania, uwagi i skargi

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi czy skargi na temat ochrony Państwa danych personalnych przez Tempo-Team, mogą się Państwo skontaktować pisemnie z Państwa osobą kontaktową w naszej siedzibie. Mogą Państwo również skorzystać z p rzepisów dotyczących skarg Tempo-Team.

Zmiany

Tempo-Team może od czasu do czasu z różnych powodów zmieniać i dopasowywać swoją Politykę prywatności. Aktualna wersja tekstu Polityki prywatności jest zawsze dostępna na stronie internetowej Tempo-Team.  
Niniejsza wersja została spisana w dniu 15 lipca 2014